Muziek en preken met een boodschap.
Jezus en religie
Proklamatie gebed voor alle mensen
God bestaat
Zendvergunning

Laatste nieuws

Het Wonderbare gezicht
De Goddelijke toren
Gratis Hemel
God bestaat
Als je wel eens hebt gezegd: "God bestaat niet want ik zie hem niet"... Hoe kan de schrijver van dit vers dan tot zijn woord keuze gekomen zijn?  „Ik zal u prijzen....Uw werken zijn wonderbaar, zoals mijn ziel zeer wel weet” (Ps. 139:14). De Bijbel verkondigt ook dat mensen geen excuus hebben om niet in een Schepper God te geloven: "Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn" (Romeinen 1:20)