Muziek bij Jozef van Nederland

Laatste nieuws
  • Als je wel eens hebt gezegd: "God bestaat niet want ik zie hem niet"... Hoe kan de schrijver van dit vers dan tot zijn woord keuze gekomen zijn?  „Ik zal u prijzen....Uw werken zijn wonderbaar, zoals mijn ziel zeer wel weet” (Ps. 139:14). De Bijbel verkondigt ook dat mensen geen excuus hebben om niet in een Schepper God te geloven: "Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn" (Romeinen 1:20)
  • WILT GIJ /U UW ZONDEN BELIJDEN? En volkomen verlost zijn? BID DAN DIT GEBED!!!
  • De bedoeling is een zendvergunning te verkrijgen voor radio en televisie uitzendingen