Nieuws

Het Wonderbare gezicht

De Goddelijke toren

Gratis Hemel

God bestaat

Als je wel eens hebt gezegd: "God bestaat niet want ik zie hem niet"... Hoe kan de schrijver van dit vers dan tot zijn woord keuze gekomen zijn?  „Ik zal u prijzen....Uw werken zijn wonderbaar, zoals mijn ziel zeer wel weet” (Ps. 139:14). De Bijbel verkondigt ook dat mensen geen excuus hebben om niet in een Schepper God te geloven: "Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn" (Romeinen 1:20)

Brieven van Paulus aan de mensen! V2

Want toorn van God openbaard zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard

Gebed

WILT GIJ /U UW ZONDEN BELIJDEN? En volkomen verlost zijn? BID DAN DIT GEBED!!!

De 67% van de tieners die hun baby's hebben vermoord

De 67% van de tieners die hun baby's hebben vermoord

God gaf zijn enige zoon voor u!

God gaf zijn enige zoon voor u!
1 2 3