Onze doelstelling

Onze doelstelling

           Jezus komt heel spoedig terug!

Zult gij er Wel bij zijn ALS JEZUS KOMT???  Bekeert u en laat u dopen door onderdompeling en u/gij zult behouden zijn.Want God: Wil juist niet dat u/lullie verloren gaan! God heeft alle mensen Heel lief!!!

Onze eigen vervuilingen leveren ons als straf, DOOD en VERDERF op, Lees uw bijbel, het zuivere

woord van God, hier over. In Openbaring 11-18 ziet u wat er in deze wereld aan de hand is. In Mattheus 24 leest u wat

Jezus geprofeteerd heeft. Dat dit zou komen, is allang door Jezus de Schepper van Hemel en Aarde voorzegt

De aangekondigde tijd is daar, en wel nu, want Jezus komt heel spoedig terug op de wolken en zijt u / gij dan ook bereid

om HEM te ontmoeten??? ZO NIET neem Jezus aan als uw Zaligmaker en verlosser van al uw Zonden en uw

ongerechtigheid. God heeft alle mensen heel lief, ook u die dit leest, u/gij zijt welkom in het HUIS van GOD in de HEMEL.

 

WILT GIJ /U UW ZONDEN BELIJDEN? BID DAN DIT GEBED!

Vader ik wil U eren en aanbidden om wie U bent.

Dank U voor mijn redding. Dank U voor de overwinning op Golgotha.

Dank U dat ik de bescherming van Uw Bloed mag vragen, voor mijn gezin mijn huis mijn geest ziel en lichaam.

Ik weersta iedere macht van satan die mij en mijn gezin hinderen in het volgen van Jezus.

Ik onderwerp mij zelf geheel aan de waarachtige levende God, die de macht  heeft over alles en boven alles staat.

Open mijn ogen en toon mij de gebieden van mijn leven die U, niet behagen.

Ik wijd mijn leven en mijn bezittingen aan U toe.

Ik weiger angstig bezorgt of ontmoedigd te zijn.

Ik wil niet haten jaloers zijn of enige bitterheid tonen naar mijn broeders zusters of vijanden.

Ik wil van hen houden met de bewogenheid die God in mij hart heeft gelegd, door ge Heilige Geest.

Geef mij kracht genade en wijsheid, om elke zonde of dat wat mijn relatie met U belemmert, weg te doen.

Ik pleit op de overwinning van Jezus aan het kruis van Golgotha. In die overwinning mag ik staan.

Dank U voor de Gave van de Heilige Geest, die mij wil leiden en kracht wil geven, in Jezus naam.  Amen! Amen!

==========================================================================

Velen zijn veel dichter tot Jezus Christus gekomen  door dit gebed  tot God te bidden in de Heilige Geest Gods  en

God te vertrouwen op ZIJN WOORD de BIJBEL Bid om de Heilige GEEST. want GOD schenkt het gratis die er om vragen

om met  ZIJN HEILIGGE GEEST VERVULT te WORDEN. PRIJST ZIJN HEILIGGE NAAM HIER VOOR.

 En na dit gebed te hebben gekeken en er goed over na gedacht te hebben wat betekend voor  mij en die dit leest

bv uw familie en mijn kennissen. Want GOD IS LIEFDE en houd Zich altijd aan Zijn WOORD en vergeeft u Al UW Zonden.

Daarom is Zijn Zoon Jezus Christus naar deze wereld gekomen om voor u allen te sterven aan het kruis op Golgotha uit 

liefde voor u als zondige mensen,  PIJS ZIJN NAAM DAAR VOOR. God heeft Zijn Woord gehouden, na de zondeval van

ADAM EN  EVA. Lees uw Bijbel er op na. Ik Hou van u allen.

GODS RIJKE ZEGEN TOE GEWENST: UW BROEDER IN JEZUS  DE CRHISTUS. Amen

19-10-2019