Jezus Christus leeft in aller eeuwigheid

Jezus Christus leeft in aller eeuwigheid

Weet u waarom ik juist met het bovengenoemde begonnen ben? Vele mensen denken dat er geen God bestaat! Weer anderen denken dat God geen Zoon heeft! Hoe komen deze mensen aan deze ideeën? Ze zijn gehersenspoeld, door valse leeraren die de duivel, als vader hebben, die boeken, of zo genaamde geestelijke geschriften, die vervalst zijn, door ingevingen van de duivel, die ook satan genoemd wordt. Lieve mensen. Alle mensen die in deze valse geschriften les geven en die door hun leiders in hun landen voor gaan? Zoals ook in ons Nederland wordt les gegeven door valse leeraren en dat wordt hier gewoon toe gelaten. Waar zijn wij in Nederland toch mee bezig. Zij willen niets met God , of Jezus Christus te maken hebben en verloren 

gaan door hun onwetendheid verloren, daar zij de bijbel nooit hebben willen lezen. Zoals de Moslims, Hindoestanen, Islam, Communisten, Boeddhisten en Nepchristenen, en alle antichristenen, zoals ook onze eigen bevolking, Nederlanders  zijn geworden. Die zich uitgeven als christenen, maar nog nooit in de bijbel hebben ingekeken, of gelezen en ook nog de valse verdichtsels na lopen!. U, Gij, kunt niet behouden wordendan alleen door Jezus Christus, de Zoon van de Levende God. God heeft u allen lief, bekeerd u, nu het nog kan en neem Jezus Christus aan als uw Redder en Zaligmaker. En laat u dopen door onderdompeling.   

 Wat zegt Jezus over deze doop door onderdompeling? Mattheus 3-13-17. Hier liet Jezus zich Dopen door onderdompeling, want Hij Jezus MOEST de WET totaal volbrengen aan het Kruis op Golgotha . Hij Jezus heeft de wet geheel allen volbracht. Anders zou Jezus ongehoorzaam zijn aan God de Vader, als Jezus zich niet had laten onderdompelen! Daarom moest Hij ook voor u allen sterven aan het kruis. Want Hij Jezus stierf voor u allen. Ook die in deze brieven genoemd worden. Ik zegen u allen in Jezus Christus, Machtige Naam , Amen.

19-10-2019