Zoektocht door de bijbel

Zoektocht door de bijbel

De grote straf die de mens krijgt is de Hel. Die in gereedheid is gebracht voor de{ duivel de verleider} en van  alle mensen!!! Neem daarom Jezus aan om uw straf te ontlopen en u en uw kind dat u vermoord hebt, behouden kunt worden. Zie ook de moordenaar aan het kruis van Golgotha.Lucas 23-40-41!!! 

 Hoeveel ongeboren baby`s zouden er dit jaar weer vermoord worden?  WERELDWIJD  VIJFTIG MILJOEN  IN 2014

107 babie`s  per dag alleen al in ons Nederland. Afschuwelijk. Gods toorn is over geheel Nederland uit geroepen, bekeerd u allen de tijd is daar dat Nederland verwoest gaat worden. Zie verder in deze website. God  heeft gesproken. 

Hoe velen  hebben er in uw plaats waar gij  woont Abortus gepleegd dit jaar 2014??? En hoe velen zijn er dat in ons land???  2015??? En hoeveel zouden het er weer zijn in 2016? Nu ook onze Minister heeft voor gesteld om ook de Oudere Generatie maar uit de weg te Ruimen. Kinderen van deze Ouders, lees de bijbel waar onze Regering mee bezig zijn [is] om uw Moeder, Vader, Ooms, Tantes en andere Familieleden te Vermoorden. En dat in ons zogenaamd christelijk NEDERLAND.

+WETEN JULLIE WEL DAT ER AL  19.000.000  KINDEREN in de BAARMOEDERS TOT NU VERMOORD ZIJN??? DIT is   de HELFT VAN ONZE EIGEN BEVOLKING.!!!  EN WAT ER NOG BIJ KOMT VAN DIT JAAR. VINDEN JULLIE DIT  NIET AFSCHUWELIJK??? En zal God dit straffeloos  door de fingers zien??? REkEN MAAR VAN NIET!!! NEDERLAND zal zijn  STRAF hiervoor OOK RUIMSCHOOTS ONTVAGEN.

++Want wie deze dingen toe laten, op hun lichamen, plegen Zelfmoord. En gaan direct naar het eeuwige onuitblusbaar ++VUUR. Zie ook LUCAS 16: 19-31 De rijke man en de arme Lazarus. Waar ging de rijke man naar toe  die niets van ++God wilde weten??? Lees LUCAS 16:19-31 En dat gaat met alle mensen gebeuren die God en Zijn Zoon Jezus++AFWIJZEN.               

En hoe velen zijn er in ons land aan zelfmoord gedood door zich te laten inspuiten met vergif, om het leven dat God ons

heeft gegeven te be-eindigen ???  WEET U, GIJ, DIT WEL!!! Dat u gij maar [1] een keer het eeuwige leven van God De Vader ontvangt bij uw geboorte op deze aarde? Daar moet u, gij, de eeuwigheid mee in! De HEMEL of de HEL Want EEN Tussenweg IS ER NIET  Want uw Ziel Sterft NOOIT, Het is een Gave van God ZELF.  Dit is uw eigen keuse, Daarom Kies voor het eeuwige leven, voor Jezus!! En dat geld voor alle mensen! En ook voor alle Moslims, lndoestanen, De islam. Enz, enz.  Want Jezus De Christus Hij STIERF VOOR ALLE MENSEN, OOK VOOR U!!!

Hoe velen hebben zich zelf van kant gemaakt omdat zij, of hij, het niet meer zagen zitten in ons zo genaamd, [ Christelijk ]land. ???   Lucas 16-19-31 Zie ook waar deze mensen heen gingen na hun sterven. God waarschuwt steeds weer, ook u!!Want God Geeft Het Eeuwige Leven aan Alle Mensen en dat geld tot in aller eeuwigheid Ook die jezus Christus niet willen aannemen als hun Zaligmaker en Verlosser, zie dan Jezus woorden Lucas 23-39-43 dit BIJBEL Gedeelte.

Zelfmoordenaars gaan naar de HEL, maar ook die zich zelf laten doden gaan naar de HEL, maar ook zij die hun ongeboren

kinderen laten doden gaan naar de HEL Maar als deze Vrouwen en Meisjes zich BEKEREN tot God de Vader en Jezus Christus aan nemen  Kunnen deze Vermoorde kinderen NOG behouden worden!!!  want dit zegt God de Schepper van Hemel en Aarde, INDIEN zij BERAUW tonen van hun zonden en GOD om VERGEVING vragen. Zie ook de moordenaar aan het kruis, Lucas 23-39-43.

De zonden der mensen straffen zich zelf om dat zij zich niet houden aan het woord van God, de Vader. van alle mensen.NEEM JEZUS CHRISTUS aan als uw zaligmaker en verlosser, roept Hem aan op de plaats waar gij bent en Hij, zal u antwoordgeven en Hij, zal u verlossen van uw zonden, Zie de moordenaar aan het kruis hij had berouw van zijn zonden en vroegvergeving, wat zei Jezus toen? HEDEN ZULT GIJ MET MIJ IN HET PARADIJS GODS, ZIJN, Lucas-23-39-43.

,  PRIJS ZIJN HEILIGGE NAAM,

Jezus Hij stierf ook voor u allen aan het kruis op Golgotha voor uw zonden, Hij nam de straf op zich, die jij hebt begaan.Zo liefdevol had God de wereld dat Hij Zijn Enige Zoon opofferde voor de schuld die gij hebt gedaan Joh 3-1-21  Bekeerd  uen gij zult er  eeuwig  leven  voor in de plaats terug krijgen. Prijs Zijn  Grote en Machtige naam, Jezus Christen  LEEFT

IN ALLER EEUWIGHEID! AMEN.

Uw dienstknecht in Jezus Christus Jantinus Bergsma.

19-10-2019