Proklamatie gebed

Proklamatie gebed voor alle mensen

Proclamatie: Voor alle mensen die Jezus willen aannemen als hun Redder en Verlosser: bid dan dit gebed!!!

Hemelse Vader ik wil U eren en aanbidden om wie U bent. Dank U voor mijn redding. Dank U voor de overwinning op Golgotha. Dank U dat ik de bescherming van Uw Bloed mag vragen, voor mijn gezin mijn huis mijn geest ziel en lichaam. Ik

weersta iedere macht van satan die mij en mijn gezin hinderen in het volgen van Jezus. Ik onderwerp mij zelf geheel aan dewaarachtige levende God, die de macht heeft over alles en boven alles staat. Open mijn ogen en toon mij de gebieden van

mijn leven die U, niet behagen. Ik wijd mijn leven en mijn bezittingen aan U toe. Ik weiger angstig bezorgt of ontmoedigd tezijn. Ik wil niet haten jaloers zijn of enige bitterheid tonen naar mijn broeders zusters of vijanden. Ik wil van hen houden met

de bewogenheid die God in mij hart heeft gelegd, door ge Heilige Geest. Geef mij kracht genade en wijsheid, om elke zondeofdat wat mijn relatie met U belemmert, weg te doen. Ik pleit op de overwinning van Jezus aan het kruis van Golgotha. In die

overwinning mag ik staan. Dank U voor de Gave van de Heilige Geest, die mij wil leiden en kracht wil geven, in Jezus naam, Amen.                                                                                                                                                                           

Bid dit gebed ieder morgen en avonden, u gij zult merken dat u gij heel veel vrijmoedigheid krijgt en lees uw bijbel er op na.

19-10-2019