De 67% van de tieners die hun baby's hebben vermoord

De 67% van de tieners die hun baby's hebben vermoord

De 67% van de tieners die hun baby's hebben vermoord

De 67% van de tieners die hun baby's hebben vermoord

Binnenkort. Hoeveel ongeboren baby`s zouden er dit jaar weer vermoord zijn? 107 kindertjes per dag, in Nederland.  Dit is een gruwel Gods!!!

Hoe velen  hebben er in uw plaats waar gij  woont Abortus gepleegd dit jaar 2014??? En hoe velen zijn er dat in ons land

En hoe velen in 2015 in ons land en wereldwijd???  Denk toch  eerst eens na mensen wat u, gij aan het doen bent. Voordat u, gij dit risico aangaat met uw  kleinkinderen  en ouders. Want wie deze dingen doen, zijn in Gods ogen Moordenaars en derven het eeuwige leven en ook voor hen staat de Hellepoort wijd open. Lees de bijbel er op na.

Tot nu toe zij er 19.000.000 kinderen in de Baarmoeder van meisjes en vrouwen afgeslacht. Dit is meer dan de helft van onze Nederland!  Hoe kan onze Nederlandse bevolking hier met LEVEN. Het is afschuwelijk in de OGEN VAN GOD WANT GOD IS DE SCHEPPER VAN AL DEZE KINDEREN DIE HIER VERMOORD ZIJN. U/GIJ weet toch heel goed waar U NAAR TOE GAAT! VOOR MOORDENAARS IS ER MAAR [1] EEN PLAATS gereed gehouden en dat is niet DE HEMEL.DENK EENS GOED HIER OVER  NA.

En hoe velen zijn er in ons land aan zelfmoord gedood door zich te laten inspuiten met vergif, om het leven dat God ons heeft gegeven te beiendegen ??? Niemand mag beschikken over zijn leven! Zij hebben hun leven be-eindigt buiten God om en gaan verloren. Dat is toch verschrikkelijk als andere mensen  een familielid moeten laten doden, voor deze mensen zal het verschrikkelijk zijn als deze de ogen openen aan en in het vuur zijn beland  aan de andere kant van het graf. God  heeft u het eeuwige leven gegeven en dat zo vele mensen er zo mee omspringen en eindigen in de HEL, die brand van vuur en zwafel.

Hoe velen hebben zich zelf van kant gemaakt omdat zij, of hij, het niet meer zagen zitten in ons zo genaamd, [ Christelijk ]land. ???   Lucas 16-19-31 Zie ook waar deze mensen heen gingen na hun sterven. God waarschuwt steeds weer.

Zelfmoordenaars gaan naar de HEL, maar ook die zich zelf laten doden gaan naar de HEL, maar ook zij die hun ongeboren

kinderen laten doden gaan naar de HEL   LEES DE BIJBEL,  hier over want dit zegt God de Schepper van hemel en Aarde,

De zonden der mensen straffen zich zelf om dat zij zich niet houden aan het woord van God, de Vader. van alle mensen.

NEEM JEZUS CHRISTUS aan als uw zaligmaker en verlosser, roept Hem aan op de plaats waar gij bent en Hij, zal u antwoord

geven en Hij, zal u verlossen van uw zonden, Zie de moordenaar aan het kruis hij had berouw van zijn zonden en vroeg

vergeving, wat zei Jezus toen? HEDEN ZULT GIJ MET MIJ IN HET PARADIJS GODS, ZIJN,  PRIJS ZIJN HEILIGGE NAAM,

Jezus Hij stierf ook voor u allen aan het kruis op Golgotha voor uw zonden, Hij nam de straf op zich, die jij hebt begaan.

Zo liefdevol had God de wereld dat Hij Zijn Enige Zoon opofferde voor de schuld die gij hebt gedaan Joh 3-1-21  Bekeerd  u

en gij zult er  eeuwig  leven  voor in de plaats terug krijgen. Prijs Zijn  Grote en Machtige naam, Jezus Christen  LEEFT

IN ALLER EEUWIGHEID! AMEN.

Uw dienstknecht in Jezus Christus Jantinus Bergsma

19-10-2019