God bestaat

Als je wel eens hebt gezegd: "God bestaat niet want ik zie hem niet"... Hoe kan de schrijver van dit vers dan tot zijn woord keuze gekomen zijn?  „Ik zal u prijzen....Uw werken zijn wonderbaar, zoals mijn ziel zeer wel weet” (Ps. 139:14). De Bijbel verkondigt ook dat mensen geen excuus hebben om niet in een Schepper God te geloven: "Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn" (Romeinen 1:20)

God bestaat

 

 

Voor evolutionisten

 

De Bijbel verkondigt ook dat mensen geen excuus hebben om niet in een Schepper God te geloven:

"Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn" (Romeinen 1:20)

Kijk bijvoorbeeld eerst eens even naar deze Video

Wij mensen hebben de neiging om met ons beperkt verstand theorieën te verzinnen hoe de schepping waarschijnlijk in elkaar zit. En als we de onrust over de leegte in onze ziel, die ontstaan is door het wegvallen van contact met God, hebben weten te vullen met zo een zelf gecreëerd beeld, dan ontstaat een valse rust, en stopt met het zoeken naar verbinding  met God.

De eeuwenoude roep “Vader waar bent u? Kom mij toch tegemoet!” dempt uit, en de scheiding veroorzaakt door onze zonden dreigt permanent te worden. Men ontkent God, en men ontkent de Weg naar hem toe.

Jezus leerde ons: “Ik ben de Weg, de Waarheid, en het Leven. Niemand komt de Vader dan door mij...Waar Hij is, IS  eeuwig leven...In zijn huis is plaats toebereid voor velen...Uw bestemming...Kom en ontvang het voor niets...Accepteer Mij, en volg Mij”

Oftewel: “Ontken de waarheid niet, en sluit Mij niet uit in je leven, en ga niet dwalend je eigen eeuwige dood, tegemoet” Zie Lucas 16-19-31. Als u de ogen sluit bij uw sterven, op hetzelfde moment gaan uw ogen weer open, aan de andere kant van de [dood] en daar verteld Lucas 16-19-31 waar u bent aan gekomen, hetzij de Hel Of de Hemel. Uw geest blijft eeuwig leven, ook als je in de [ HEL zijt  AAN GEKOMEN!] Neem Jezus De Christus aan als uw zaligmaker en verlosser en belijd uw zonden aan uw Schepper, die was en is en Spoedig Komen zal.

De mens die op zichzelf blijft zegt: “Ik besta en ik ben veroorzaakt door toeval; de evolutie is mijn waarheid en geloof; het sterfelijk zijn is een te accepteren feit; God bestaat niet; mijn lichaam valt uit elkaar als stof geschikt voor recycling; en voor mijn geest is er geen ontsnapping uit de cirkel van eeuwig lijden en eeuwige wedergeboorte; tenzij door de permanente terminatie van het geestelijke bestaan door het bereiken van het nirwana; de nutteloze uit-vlucht”.......(Sorry dat ik het zeg: Je zou er neerslachtig van worden, en aan de drugs of alcohol gaan, of weg zwelgen in verslaving aan sex, geld, macht en zinloos genot.)

Die trieste situatie wordt krachtig verwoord in: Romeinen 1:25: "Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen; en ze vereren en aanbidden het geschapene (of het beeld dat ze daarvan hebben) in plaats van de schepper."

Kind 

Prikkelende vraag: Heeft u uw kind al geïndoctrineerd met de leer der evolutie? Want van nature heeft hij die niet!

Van nature beseft een mens dat er een God is, en van nature beseft hij dat er een scheiding is gekomen, en dat hij de Weg, de Waarheid en het Leven zal moeten gaan zoeken. Helaas eindigt dat zoeken vaak in geestelijk verblind ronddolen! Ronddolen in een wereld waar blinden aan blinden de weg wijzen, te-midden tornado van kennis goed en kwaad, vernietigend aangedreven door zonde en verkeerde keuzes, en lijdend aan de onrust veroorzaakt door een zwart gat in je hart.

Maar hoe dan ook....Het zoeken naar geestelijk leven is er van nature in u en uw kinderen aanwezig! Maar wat doet u ermee? En wat betekent dat voor uw kinderen?:

Is uw “evangelie” voor uw kind: Zoek maar niet, want er is niets?

Of bent u een iets-ist, die wel weet dat God of zo er is, maar die De Weg niet kent.

Of kent u de Weg, en wijst u anderen De Weg, Zoals de schrijver van Psalm 8:

 

3:  Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest, uw tegenstanders ten spijt, om vijand en wraakgierige te doen verstommen. 

 4.  Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt: 

 5.  wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet? 

 6.  Toch hebt Gij hem met heerlijkheid en luister gekroond, en bijna aan Uzelf (God) gelijk gemaakt!!!

 

Kind 

Kind 

Kind 

Kind 

Kind 

Kind 

Kind

 Kind

Kind

Kind

Kind

Kind 

Kind 

Het menselijk vernuft: Schepping van het schepsel van de schepper van het heelal:

Kind

Of voortgebracht door selectie van de slimmerikken, nadat de minder slimmen het loodje hebben gelegd in natuurlijke selectie? 

Kind 

Kind

Om thuis te proberen:

Pak een dobbelsteen en schrijf de volgende letters op bij het gooien van een 1, 2, 3 of 4 (1=A  2=T  3=G 4=C  5=niets  6=niets). Als u drie keer duizend keer duizend keer duizend letters goed heeft dan heeft u het genoom van een mens in een keer goed gegooid.

Als u nu begint, en elke seconde gooit, zonder te slapen en zo, dan weet u over 868 jaar of het u gelukt is. Het zou wel erg toevallig zijn als het u de eerste keer al lukt, maar de aanhouder wint! Probeer het gewoon nog eens! De goede uitkomst is op internet via Wikipedia te vinden.

Voor de eerste 100 winnaars heb ik 1000 euro klaar liggen. Veel succes!

Kind

Mocht het in een keer niet gelukt zijn dan kunt u alsnog de troostprijs van 50 euro winnen. Probeer het nog eens 20 miljoen keer. Ik moet u helaas wel vooraf even waarschuwen:

- Dan nog is de kans zeer klein dat het lukt

- Verder kost het u even veel tijd als er versterken is van de dag van de schepping tot vandaag.

Volgens wetenschappers is dat 13.7 miljard jaar, en volgens de bijbel grofweg zo'n 6 dagen plus 4000 jaar. Stoor u niet aan het onbeduidende verschil tussen deze getallen, want zoals we weten is tijd iets relatiefs. Einstein heeft die relativiteit zo'n 100 jaar geleden ontdekt, maar al zo'n 1000 jaar voor de geboorte van Jezus Christus, had een profeet dat na Gods influistering al door en schreef: Voor God is 1 dag als 1000 jaar.

(p.s. voor twijfelaars: Die influistering kwam niet uit zijn voorvaderen, want die wisten nog niets, en zijn na-vaderen waren er nog niet, dus daar kwam het ook niet van! En engelen weten ook al niet meer dan hun schepper!)

Gods zegen toegewenst bij het vinden van de Weg, het erkennen van de Waarheid, en het ontvangen van eeuwig Leven....in Jezus Christus 

Geinspireerd door:

Uw Schepper, uw God,  uw Heer, uw Vader, uw Redder, uw Verzorger, uw Dienaar

Uw Oorsprong,

....en uw Bestemming......maar dat laatste alleen als u zelf wilt ;)

 

19-10-2019