Henk van Zon

Preken

Profetie, valse profetie, misleiding en valse profeten
Is er leven na de dood? Hoe kan ik behouden worden?
Heb geen angst, want God zegt, Vrees niet, want Ik ben met u!
Wandelen in de Geest. Volledige preek!