ORMIRA HUMUS

ORMIRA HUMUS

ORMIRA HUMUS

Mededeling

De wereld van toen en nu / De grootste vervuiling...2010 Het Gootste Wonder Aller Tijden: Zie Mededelingen. Links

God de Vader, Schepper van hemel en aarde, zag dat alles wat Hij, geschapen had goed was. Maar de mens die, God hun schepper,  niet willen aannemen en niet de bijbel onderzoeken, hoe wij met elkander, de aarde moeten bewaren en onderhouden.

In de laatste 200 jaar is de mens begonnen met de grootste vervuilingen.  En nu is het te laat, deze wereld gaat ten onder, Door Hun Werkwijze en hun onoplettendheid, eigenwijsheid, geen inzicht, van wat er om hen heen aan de hand is. God zegt hierover, deze mensen zijn, ziende blind en horende doof. Zegt God niet, dat al, deze mensen, die van hun zelf, zeggen en denken, dat zij de geleerden zijn, die ook ons land besturen, dwazen zijn?

En wat zegt God van al deze dwazen in ons land, maar ook in geheel, de wereld? Die maar aan het vervuilen zijn om Zijn aarde,  Gods eigendom, te vernietigen! Eerst met kunst-mesten, 130 jaar  toen met  drijfmesten en ruige vaste mesten. In de jaren 50, heeft iemand van onze regering medewerkers, gewaarschuwd, dat deze methode, geheel verkeerd is en was, daar er een geweldige vervuiling zou ontstaan en dit is waarheid geworden. En zie nu, waar gij, onze regeerders mee opgescheept zitten, wat niet meer herstelt kan worden! U weet wie deze persoon is. Ik meen dat hij dhr. de Vries, genaamd werd. Bemestingen met deze systemen, sterven de mensen heel langzaam. Waarom gebruiken onze regeringen in Europa, het Kernafval niet? Dan zijt gij toch veel sneller van de mensen af?

Miljoenen oudere mensen in geheel Europa, zitten toch onder de Kanker en vol met d d t ? of is dit niet waar? Het heeft toch in alle kranten gestaan! Regeerders van ons Nederland en geheel Europa, ook gij gaat sterven, aan uw eigen vergif en dat kunt u nu niet meer tegen houden! U treft alle hetzelfde lot, en die gij uw medemensen, al jarenlang hebt aangedaan en hebt  vergiftigd!

Maar nu als de grootste, vervuiling, in ons land en in geheel Europa, de Mestvergisters. Ook het afval-eindproducten worden op onze landerijen gedumpt. Waar komen al onze ziekten weg? Toch uit ons voedsel, die met deze vervuilende producten bemest worden! De kranten schrijven hierover, maar weten niet, de oorzaak van deze materie. Paarden bezwijken in Groningen, vissen sterven aan groenten (andijvie, dierenpark Emmen) Honderden baby's worden geboren met afwijkingen, zelfs al in de baarmoeder,  sterven deze baby's en velen worden geboren met tumoren, kanker enz. Onze ziekenhuizen liggen er vol van, als wij onze ogen er maar voor open willen doen!

Dan de vrouwen met borstkanker, waar moeten zij naar toe, als zij besmet zijn? Voor velen van deze is er geen hoop en moeten vroegtijdig de ogen sluiten, evenzo ook heel veel kinderen, die vroegtijdig sterven, die al besmet zijn, voordat zij geboren zijn.

Maar wat zegt God over deze gigantische wereld vervuilingen? Dat kunt u lezen in het boek Openbaring, 11-15-19, maar in het bijzonder, het laatste gedeelte van vers 18. Ik hoop dat al de regeerders, in geheel Europa, dit schrijven, te harte zullen nemen en de natuur zijn gang laten gaan, zoals God het heeft geboden! De aarde bewerken en te behouden, Genesis 2-15.

Want door deze vervuilingen? Wat zegt God hierover? Mij komt de wrake toe. Zie al deze  overstromingen, aardbevingen, stormen, ja de aarde zal schudden als een dronken man, tsunami's, orkanen enz., enz. Lees ook de Profetie van Jezus Christus, die Hij Geprofeteerd heeft in Mattheus 24, in het geheel.

Iedereen zal straks voor God, rekenschap moeten afleggen waarom zij hiervoor, vergunningen hebben afgegeven, ondanks dat leiders van ons land dit hebben gedaan. Een ieder in ons land moet de BIJBEL kennen! Ze zijn toch  allen, christenen, in Nederland? Of is dat bij u maar aan de buiten kant ? 

 

Gevraagd voor compostering: Het Grootste Wonder aller tijden. 1

In Overijsel: Gevraagd  20 / 40 ha groen-composteringsterrein om alle soorten mesten

te verwerken  samen met  alle soorten Organische-afvalstoffen!

Te huur  of Huurkoop waarop ook gebouwd mag worden.

Telefoon 0546/795080 of 0617278272

Reacties    jantinusbergsma36@hotmail.com en/of www.jozefvannederland.nl

 

Goede compost en daaraan gerelateerde patenten; Het Grootste Wonder aller tijden 2.

                                                                                    ================================

"Uit onze composten halen wij alle broeikasgassen " 

Wij hebben 6 patenten/octrooien op onze naam geregistreerd staan, betreffende:

1. Organische afvalstoffen,

2. vaste mestsoorten en drijfmesten,

3. en een katalysator.

Daarnaast hebben wij  patentoctrooien op onze naam geregistreerd voor verschillende medicijnen die uit ons eindproduct gewonnen kunnen worden.

 

Eigenschappen van het productieproces voor ORMIRA HUMUS: Het Grootste Wonder aller tijden 3.

                                                                                          =============================          

1. 0% CO2 uitstoot door natuurlijke binding van broeikasgassen.

2. Temperatuur constant tussen  75 en 80 graden Celsius.

3. Schoon afvalwater.

 

Eigenschappen van het eindproduct ORMIRA HUMUS: Het Grootste Wonder aller Tijden  4

                                                                             ================================         

1. Meer dan honderd verschillende, zuivere natuurproducten voor de landbouw, tuinbouw en kassenteelt.

2. Verwijderd in een jaar 80% nitriet uit alle gewassen.

3. 40% hogere opbrengst per oogst.

4. 60% verbeterde houdbaarheid van alle gewassen.

5. Grondstoffen voor 6 soorten medicijnen.

 

ORMIRA HUMUS, is de afgelopen jaren uitvoerig getest. Onder toezicht van de provincie N.H, zijn er proeven gedaan waaruit is gebleken dat er tijdens en na het composteringsproces geen uitstoot van verontreinigende broeikasgassen is geweest.

ORMIRA HUMUS, heeft de potentie om CO2 uitstoot in Nederland met duizenden tonnen  per jaar te reduceren. ORMIRA HUMUS, verwijderd in een jaar 80 % nitriet uit alle gewassen. Nitriet is  de grootste ziekteverwekker  in al onze groente en gewassen. Nitriet is verantwoordelijk voor het ontstaan van KANKER, Dementie, en verschillende hart vaatziekten en Spierziekten.

Bij bemesting met ORMIRA HUMUS, is de opbrengst gemiddeld 40%hoger en de Houdbaarheid van de geoogste gewassen 60% hoger, Ziekten onder aardappelen waren in de proeven tot 80% afgenomen.

Onze onderzoeken hebben aangetoond dat wij de temperatuur in onze compostering tussen 75 en 80 graden Celsius kunnen houden. Uit onze warmtebron kan met behulp van de juiste techniek elektriciteit worden gewonnen.

Het water dat door de zuiveringsinstallatie zal worden gezuiverd, kan worden gebruikt voor het kweken van grote hoeveelheden vis.

Uit onze ORMIRA HUMUS, eindproducten kunnen geheel biologische grondstoffen voor 6 soorten Medicijnen worden gewonnen waaronder PORFYRINEN.

Onderzoeken van de Technische Universiteit Twente, Expertise centrum C&T en het Instituut Chemie & Technologie Hengelo en Enschede  hebben aangetoond dat een medicijnen kan worden gewonnen uit ORMIRA HUMUS, dat zowel KANKER, HIV en Herpes simplex kan genezen  zonder te opereren.

Het medicijn is van een  dusdanig aard dat het in de bloedbaan wordt gebracht en de KANKERGEZWELLEN binnen een uur, zonder operatie, met LASER verwijderd kunnen worden. Het Grootste Wonder Aller Tijden. 5

Uitvinder  Jantinus  Bergsma.