Christelijke liederen

Christelijke liederen

Ik zie een poort wijd open staan - Vitanova (Het nieuwe leven)
Veilig in Jezus armen - Geestelijke liederen
Wondere Tijding - De zingende Zusjes Marry en Thea Verhey (1A)
In de stilte van de avond - Klaas en Riek Post (1)
Maranatha blijf ik roepen - Gert en Hermien en Sandra (2)
Een hand zo schoon en rein - Wietse van der Heide (1)
Morning Light - Glanzend als Goud (1)
Een hand zo schoon en rein - Wietse van der Heide (2)
Hij geeft alle leven adem - De Shalom Singers
'k Zal Psalmen zingen tot Zijn eer - Psalmen Niet- Ritmische (1)
Komt tot Mij en ik geef u rust - Wout van Beek (1)
Instrumentals Forever - Tjeerd Venema (2)
Komt tot Mij en ik geef u rust - Wout van Beek (2)
'k Zal Psalmen zingen tot Zijn eer - Psalmen Niet- Ritmische (2)
Nimmer alleen - John Buurman en Aad Heemskerk