Klaas en Riek Post

Klaas en Riek Post

In de stilte van de avond - Klaas en Riek Post (1)
In de stilte van de avond - Klaas en Riek Post (2)
Gij zijt ons loflied eeuwig waard - Klaas en Riek Post (1)
Gij zijt ons loflied eeuwig waard - Klaas en Riek Post (2)
Hoe groot zijt Gij - Klaas en Riek Post (1)
Hoe groot zijt Gij - Klaas en Riek Post (2)
Zie ons wachten aan de stromen - Klaas en Riek Post (1)
Zie ons wachten aan de stromen - Klaas en Riek Post (2)
Breng mij d' aloude tijding - Klaas en Riek Post
Klaas en Riek Post - Elke morgen weer nieuw (1)
Elke morgen weer nieuw - Klaas en Riek Post (2)
Ginds achter de sterren - Klaas en Riek post (1)
Ginds achter de sterren - Klaas en Riek post (2)