Oude Singeltjes

Oude Singeltjes

Bij Jezus is het goed - Zusjes Kugel
Ik kies de weg van Jezus - Zusjes Vredenborg
Draag Gods woord de wereld in
Lichtstad met Uw paarlen poorten - Henny van der Vlerk
Heer wat is Uw liefde groot - Mimi van der Loo
Vertrouw op God - Uitgave: Handelsdepot. Leger des Heils Amsterdam
Breng mij d' aloude tijding - Klaas en Riek Post
Uit de bundel van de Glorieklokken - De Familie Tent
Als de levensstormen woeden - The Glory Singers
Zie op naar 't aangezicht van Jezus - The Glory Singers
De Drentse Zusjes, Ali en Bea Hendriks
Er is een Heer - Sursum Corda uit Den Helder
Zusjes Netty en Jacky - Ik heb geloofd en daarom zong ik
U is de glorie - Sursum Corda uit Den Helder
Evangelieklanken - Sursum Corda uit Den Helder